';
Mijn bedrijf een update? dan ook mijn medewerkers!! Leidinggeven aan krachtig talentmanagment

De markt ontwikkelt zich in een razend tempo, uw bedrijf ontwikkelt mee. Nieuwe kansen en mogelijkheden, de sky is the limit! De software krijgt een update, processen veranderen, en uw product gaat mee in dit proces. Maar hoe zit het met uw medewerkers? Past hun ambitie, talent en vaardigheden nog bij de functie die zij nu invullen, zijn zij ook meegegaan in het “veranderproces”? Kijkt u ook naar hun “software” en heeft ook die een update nodig om soepeler te kunnen functioneren en mee te kunnen in de ontwikkelingen van uw bedrijf?

U merkt als bedrijf dat u een andere koers gaat varen waarbij andere kwaliteiten,  competenties en vaardigheden gevraagd worden van uw medewerkers. Maar hoe gaat u hier als bedrijf en werkgever mee om?

Burn-out en stress, ik ontwikkel kwalen in plaats van mijn talent!!!

Waarom meldt een werknemer zich ziek, is er negativiteit op de werkvloer, hoort u veel geluiden over stress of merkt u dat bepaalde doelstellingen niet gehaald worden? Heeft dit met de manier van leidinggeven te maken of staat u als bedrijf niet voldoende in contact met uw medewerkers? Het zijn vragen waar u vast eens over nagedacht heeft en waar lastig een eenduidig antwoord op te formuleren is. Toch merken we dat er aantal factoren zijn die sterk bijdragen aan de werkstress.

Een van de belangrijkste factoren is dat er werknemers zijn die niet meer op hun plek zitten. Zij hebben te maken met een energielek (taken/omgeving/contact met collega’s) waardoor ze hun werk niet (meer) met passie doen of zich niet meer ontwikkelen. Een onderschat gevolg is het brede scala aan kwalen dat kan ontstaan. Veelal belanden deze werknemers in de ziektewet, met alle gevolgen van dien (re-integratie, tanend werkplezier), of ze gaan op zoek naar een andere baan. Dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Hier gaat vaak al een traject aan vooraf en deze periode functioneert de werknemer niet optimaal en is zijn of haar energie voor het team/bedrijf een negatieve factor wat uitstraalt naar de rest op de werkvloer. Soms kunnen mensen wel een half jaar tot een jaar zo doorlopen. Weet u wat daarvan de impact op de sfeer en productiviteit is? 

Zonde om het zover te laten komen. Stuur op tijd bij. Is uw organisatie bewust van het talent en welzijn van de werknemer maar nog belangrijker, staat het bedrijf open voor ontwikkeling en flexibiliteit. Is er ruimte voor ambitie, creativiteit en inventiviteit om een afdeling zodanig in te richten dat een ieder tot zijn recht komt, zijn of haar ambitie, kwaliteiten en competenties/vaardigheden kan inzetten en zichzelf kan ontwikkelen. Of bewandelen we de begaande paden en zijn we resultaat en doelgericht en gaan we soms voorbij aan de rol van de medewerker die dit doel helpt bereiken?

Zeg nou eens eerlijk, er is toch geen enkel bedrijf dat wil dat zijn medewerkers onderpresteren doordat ze zich niet ontwikkelen of niet meer op de juiste plek zitten?

outplacement kosten

Talent is goed, ambitie is beter!!

U bent een ondernemer in hart en nieren. De markt vraagt en u levert! Uw ambitieniveau is onuitputbaar. Maar hoe zit het met het ambitieniveau van uw medewerkers? 

Vaak focussen we ons wel op talent, maar niet op ambitie, we dagen je graag uit: Ga in gesprek!!

Een gesprek van 1 uur met uw medewerker kan al een zee aan inzicht geven en echt resultaat voor de organisatie opleveren. Het kost geen geld alleen goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Het stellen van de juiste vragen gericht op de ontwikkeling van de medewerker als uitgangspunt is het begin.

Een aantal vragen die al veel meer inzicht geven zijn:

 • Hoe bevalt het hier, cultuur, werkzaamheden, werkdruk
 • Heb je nagedacht over je loopbaandoel bij onze onderneming
 • Ben je je bewust van je talenten (passie, natuurlijke kracht/talent en nieuwsgierigheid) en zo ja, komen je talenten en ambitie tot uiting in je huidige baan
 • Is er iets wat je van ons nodig hebt om prettiger te kunnen functioneren?

 

De regie over je bedrijf en de regie over je loopbaandoelen! Regie neem je beide!!

Als u het gesprek bent aangegaan met de medewerker(s) heeft u al beter zicht op wat er speelt en wat de organisatie eventueel kan bieden om de werknemer te motiveren en te laten bloeien. Dit proces vraagt creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap, maar vooral LEIDERSCHAP. Een proactieve benadering in de onderneming die uiteindelijk kosteloos is en vooral resultaat oplevert.

Binnen organisaties wordt er vaak gesproken over ‘regie nemen’. De afgelopen jaren is daar veel mee geëxperimenteerd met o.a. zelfsturende teams. Hoewel het succes daarvan wat discutabel is, springt 1 factor er wel uit. Het feit dat mensen regie nemen omdat ze het toebedeeld krijgen, hen wel motiveert en hen meer tevreden over hun werk laat zijn. Regie geeft een gevoel van er toe doen. Het maakt uw taak als leidinggevende alleen maar makkelijker, een medewerker die zelf goed zijn doelen kan stellen en daardoor gemotiveerd werkt, dat wilt u toch ook? 

Het kan zijn dat u n.a.v. het gesprek merkt dat uw medewerker verdieping nodig heeft en dat u zijn/haar wensen verder wil onderzoeken om zo tot een gedegen ontwikkeladvies te komen zodat dit naar een plan van aanpak kan leiden.

 

Uw medewerkers uw ambassadeur!!

Wat kan EmpowerYou voor de werkgever en leidinggevende in dit geval betekenen:

 • EmpowerYou biedt een Training “ontwikkeladvies leidinggevende”. Deze training van 3 uur wordt gesubsidieerd door de overheid tot zolang het ‘potje’ op is.
 • Uw medewerkers zien waar zij regie kunnen pakken en worden niet alleen tevreden medewerkers, maar ook ambassadeurs van uw organisatie.

In deze training komen o.a. De volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de werkende kan informeren en faciliteren.
 • Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.
 • Inzicht in mijn eigen belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.
 • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

 

Het Resultaat

Het resultaat na deze training is dat het de leidinggevenden handvatten geeft om met de medewerkers een POP te maken (persoonlijk ontwikkel plan) dat verder gaat dan standaar doelstellingen. We leren u ook inzoomen op hoe je het beste uit talenten, goede samenwerking en echte ambitie haalt.

Krijg zo inzicht in:

 • Welk talent heeft mijn bedrijf nodig? Hoe kunnen wij in ons team een ieder zijn passie en talent inzetten en wat is er (nog) nodig om optimaal te functioneren?
 • Iedereen op zijn plek, ons team functioneert TOP!
 • Junior en senior talent met elkaar laten werken, ontwikkelplannen te maken om optimale resultaten met uw organisatie te behalen.

 

Hebben wij uw nieuwsgierigheid gewekt en herkent u zich in een aantal onderwerpen hierboven? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons aan of meld je aan via onderstaand formulier.

  

Jolene